Sortering af regler og udtalelser

Dato
Fra:
Til:
Myndighed
Paragraf

Offentlighedsloven

Lovens formål (§ 1)
Lovens anvendelsesområde (§§ 2-6)
Aktindsigt (§§ 7-14)
Journalisering, postlister og aktiv information (§§ 15-18)
Undtagelser fra retten til aktindsigt (§§ 19-35)
Behandling og afgørelse af anmodninger om aktindsigt mv. (§§ 36-41)
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv. (§§ 42-44)

Miljøoplysningsloven

Lovens anvendelsesområde (§ 1)
Aktindsigt (§§ 2-3)
Sagsbehandlingsregler og formidling af miljøoplysninger (§§ 4-5 b)
Ikrafttrædelsesbestemmelser, overgangsregler mv. (§§ 6-7)

Kontakt og information

Mere information om Offentlighedsportalen
For fuld oversigt over regler og udtalelser, se retsinformation.dk
Adresse Adresse Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal,
8800 Viborg