Om Offentlighedsportalen

Offentlighedslovens § 18 fastsætter, at der på internettet føres en portal, der indeholder love, administrative forskrifter og lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt. Justitsministeriet har som ressortmyndighed for Offentlighedsloven etableret portalen, og portalen er udviklet og drevet i tilknytning til retsinformation.dk.

På portalen indlægges dokumenter, som er relevante for reglerne om aktindsigt m.v. i offentlighedsloven.

Offentlighedsportalen indeholder offentlighedsloven, forarbejderne til loven, herunder betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven afgivet af Offentlighedskommissionen, og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven. Derudover findes andre love og bekendtgørelser med bestemmelser om offentlighed, der supplerer eller fraviger reglerne i offentlighedsloven. Portalen indeholder også relevante dokumenter fra Folketingets Ombudsmand.

Offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og administrative forskrifter (bekendtgørelser m.v.) udstedt i medfør af lovene er indlagt i fuld tekst på portalen. Forvaltningsloven, sundhedsloven og persondataloven samt øvrige relevante retsforskrifter er indlagt som uddrag med links til forskrifternes fulde tekst på retsinformation.dk.

Offentlighedsportalen opdateres dagligt med nye og ajourførte dokumenter, som Folketinget, ministerierne og Folketingets Ombudsmand har frigivet siden sidste opdatering. I praksis vil der formentlig ikke dagligt være nye eller ajourførte dokumenter.

Udviklingen og driften af Offentlighedsportalen varetages af Civilstyrelsen, som er en styrelse under Justitsministeriet. Civilstyrelsen er også ansvarlig for udvikling og drift af Retsinformation. Det er imidlertid Folketinget, ministerierne, og Folketingets Ombudsmand, der producerer, ejer og er ansvarlige for opdateringer af egne dokumenter. Produktionen af dokumenterne til Offentlighedsportalen er fuldt integreret i det fælles produktionssystem Lex Dania produktion.

Offentlighedsportalen registrerer ikke oplysninger, som kan identificere brugerne. Når man besøger offentlighedsportalen.dk, bliver der altid lagt en session cookie på brugerens computer. En cookie er en lille tekstfil. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Hvis man vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan man blokerer for dem eller sletter dem, anbefaler vi at besøge hjemmesiden www.minecookies.org.

Hvordan bruger Offentlighedsportalen cookies?

På offentlighedsportalen.dk bruger vi en session cookie på alle sider, og portalen fungerer ikke uden. En session cookie er kun virksom, når man er på offentlighedsportalen.dk. Vi bruger også en cookie til at gemme accept af cookies. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om brugerne. Ingen informationer fra cookies videregives til tredjepart.

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Kontakt Civilstyrelsen

Kontakt helpdesk, hvis du oplever tekniske problemer på Offentlighedsportalen

Kontakt og information

Mere information om Offentlighedsportalen
For fuld oversigt over regler og udtalelser, se retsinformation.dk
Adresse Adresse Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal,
8800 Viborg