Søg
Offentlighedsloven
Lovens formål (§ 1)
Lovens anvendelsesområde (§§ 2-6)
Aktindsigt (§§ 7-14)
Journalisering, postlister og aktiv information (§§ 15-18)
Undtagelser fra retten til aktindsigt (§§ 19-35)
Behandling og afgørelse af anmodninger om aktindsigt mv. (§§ 36-41)
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv. (§§ 42-44)
Miljøoplysningsloven
Lovens anvendelsesområde (§ 1)
Aktindsigt (§§ 2-3)
Sagsbehandlingsregler og formidling af miljøoplysninger (§§ 4-5 c)
Ikrafttrædelsesbestemmelser, overgangsregler mv. (§§ 6-7)